Miljø ved Nordic Overfladebehandling

Nordic Overfladebehandling A/S har og har altid haft stor respekt for miljøet, såvel det eksterne som internt i virksomheden, derfor har vi og gør stadig mange foranstaltninger for at mindske forbruget af vand og el mm. Samt vi altid undersøger mulighederne for at bruge den mest miljørigtige kemi fra vores leverandører.


Det sker i et altid godt og positivt samarbejde med konsulenter og miljømyndigheder. Nordic Overfladebehandling A/S kan også i dag brøste sig med, at vi opfylder alle krav betydeligt bedre end de krav vi naturligvis bliver stillet fra miljømyndighederne.


Miljø og Kvalitet hænger nøje sammen indenfor galvano industrien, og når vi har styr på miljøet og producerer varerne på vores fuldautomatiske anlæg, så sikrer vi os en ensartet produktion/kvalitet fra gang til gang.

.


Der er flere gode grunde til at vælge et samarbejde med Nordic Overfladebehandling...

 

·         Funktion som kundens egen afdeling for overfladebehandling - men som en variabel omkostning i relation til det aktuelle behov.

·         Rådgivning vedr. specifikation af optimalt grundlag for opnåelse af ønsket finish.

·         Totalstyring vedr. overfladebehandlingsprocesser - også i forbindelse med udefra kommende/supplerende behandlingsprocesser - én ansvarlig kontakt.

Tel. 6449 1521  I  Mail: INFO@NOF.DK  

GALVANOVÆNGET 6 5591 GELSTED

Describe your image