top of page

Samarbejde med Nordic Overfladebehandling

Hos NOF spænder kundekredsen bredt helt fra den lille lokale smedemester til store internationale selskaber,

Hos NOF er ingen ordre for lille.

Emnets udformning og materiale har stor indflydelse på, hvordan det færdige resultat vil blive.

Nordic Overfladebehandling A/S Vil derfor altid stille sin viden til disposition allerede ved konstruktionsfasen, dette vil mange gange afhjælpe senere unødige problemer ved overfladebehandlingen

bottom of page